home | missie | voorwaarden | contact

Wij zijn ons zeer wel bewust van de unieke risico's die onze cliënten kunnen lopen als gevolg van het inhuren van tijdelijk personeel via onderaannemers. Niet in de laatste plaats ten gevolge van de zogenaamde ketenaansprakelijkheid, op grond waarvan cliënten door de overheid aansprakelijk kunnen worden gesteld voor gemiste loonheffing, BTW en sociale premies. Deze ketenaansprakelijkheidsregeling is opgenomen in de belastingwetgeving (art. 35 van de Invorderingswet 1990) en in de sociale verzekeringswetgeving (art. 16b Coördinatiewet Sociale Verzekering).

Om onze opdrachtgevers te beschermen tegen deze ketenaansprakelijkheid is gekozen voor een systeem waarbij gebruik gemaakt wordt van een zogenaamde Verklaring van betalingsgedrag, Verklaring arbeidsrelatie (VAR), accountantsverklaringen alsmede een sluitende administratie.

Op alle werkzaamheden van ESPRIT® zijn Algemene Voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel van Amsterdam en Oost-Brabant.

Open hier de voorwaarden als PDF-bestand

Wij zoeken ervaren Front- en Back End Engineers, SW Testers en Android- en IOS specialisten